Regulamin obiektu


 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 

 • Doba w obiekcie trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. W przypadku wyjazdu Gości w godzinach późniejszych możliwym jest przechowanie bagażu w zamkniętym pomieszczeniu, po uprzednim ustaleniu tego z właścicielem willi.
 • Opłata za wynajem pokoju/pokoi powinna zostać uregulowana z góry. Po dokonaniu czynności meldunkowych. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, nie ulega zwrotowi opłata za czas niewykorzystanego pobytu, wyżywienia lub usługi.
 • Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie ustalonej z właścicielem willi terminie do 7 dni od dnia dokonania rezerwacji.
 •  Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
 • Klienci willi zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym termin wyjazdu. Właściciel obiektu uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 • Osoby niezameldowane w willi mogą przebywać w pokoju w godzinach 8.00-22.00, po uprzednim poinformowaniu o tym właściciela.
 • Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 • Właściciel obiektu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin willi, wyrządzając szkodę w mieniu willi lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników obiektu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w willi.
 • Willa Toporówka świadczy usługi noclegowe i gastronomiczne zgodnie ze swoją kategorią (kwatera prywatna).
 • Willa Toporówka ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.
 • Spożywanie posiłków odbywa się w jadłodajni, w ustalonych wcześniej godzinach.
 • Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
  W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich właścicielowi obiektu.
 • Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 • Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 •  Pobyt zwierząt w willi możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu tego z właścicielem obiektu.
 • W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00.
 • W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług willi mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 • Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody właścicieli obiektu. Prosimy nie wynosić z pokoju kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.
 • W przypadku rezerwacji kilku pokoi przez większą grupę osób właściciel może pobrać kaucję w wysokości 200zł, która jest zwracana przy wykwaterowaniu, jeśli nie doszło do żadnych zniszczeń, ani zniknięcia wyposażenia pokoju, w szczególności pilota od telewizora czy czajnika.
 • ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA ZABRONIONE JEST UŻYWANIE W POKOJACH GRZEJNIKÓW, GRZAŁEK, TURYSTYCZNYCH KUCHENEK GAZOWYCH, ŻELAZEK I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, NIESTANOWIĄCYCH STAŁEGO WYPOSAŻENIA POKOJU.
  •  Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Aneks kuchenny dostępny jest dla wszystkich Gości. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lodówkach czy w aneksie kuchennym.
 • Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w budynku oraz jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.
  • Wszelkie usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak.
  • Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi wysokość odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju właściciel może obciążyć wynajmujących kosztami naprawy.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu willi.
 • Właściciel wydaje tylko jeden klucz od pokoju wraz z kluczem do drzwi wejściowych. Za zgubienie kluczy pobierana jest opłata 50,00 PLN.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na wskazany adres.
  W przypadku braku dyspozycji właściciel obiektu przechowa przedmioty przez jeden miesiąc, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 • Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla Gości willi i ich dzieci.
  • Dzieci poniżej 13-tego roku życia korzystając z placu zabaw muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej;
  • Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych;
  • W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest: wchodzenie na dachy, na górę huśtawek, wchodzenie do domku dla dzieci poprzez okna czy też barierki; zjeżdżanie na zjeżdżalni przez więcej niż jedno dziecko w tym samym czasie; siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków; huśtanie się na stojąco, skakanie na trampolinie przez więcej niż dwoje dzieci (w przypadku osób dorosłych dopuszczalne jest skakanie maksymalnie jednej osoby o wadze do 130kg); niszczenie roślinności, drzew, krzewów i kwiatów;
  • Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją;
  • Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy natychmiast zgłaszać do właścicieli zauważone usterki, uszkodzenia itp.
  • Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.
 • Wszyscy Goście obiektu mogą korzystać z altany, grillów i paleniska.
  • Drewno i rozpałka do grilla nie jest wliczona w cenę pobytu.
  • Każdy z Gości korzystających z grilla czy paleniska we własnym zakresie powinien zorganizować sobie zarówno rozpałkę, drewno, jak też tacki do grillowania.
  • Ze względu na możliwe zagrożenia dzieci w trakcie grillowania nie powinny zostawać w pobliżu ognia bez nadzoru dorosłych.
 • Gość korzystający z usług Willi Toporówka akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela.

Życzymy miłego pobytu